Woordje van de voorzitter - Klokje Augustus 2013

don, 05/09/2013 - 12:00

Beste fanfarevrienden,

Na hopelijk voor iedereen weer een deugddoend verlof, zijn de batterijen terug opgeladen voor het nieuwe werkjaar.

De vakantiemaanden waren ook dit jaar weer erg druk voor onze fanfare: ons voetbaltornooi (reeds voor de 41ste  keer, met nogmaals onze dank aan de deelnemende families en KFC Herenthout), de  21 juli viering, de caféweek  en de braderijdagen. In ieder geval hartelijk dank aan de muzikanten en de vele helpers.

Het minder goede nieuws was het ontslag van onze ondervoorzitter Jef Torfs.

Langs deze weg willen we Jef danken voor zijn jarenlang engagement voor onze fanfare.

Dit jaar doen we een muzikale fietstocht als fanfarereis. Op zondag 8 september 2013 vertrekken we aan de Lux om 13u. We rijden richting Bouwel, waar we in het Palmenhof een stop houden voor ons eerste concertje (20 min). Vandaar gaat onze muzikale fietstocht verder richting TC De Bergen. Hier spelen we ons tweede concertje. Tenslotte rijden we naar sportcentrum ’t Kapelleke waar we uiteindelijk kunnen genieten van de BBQ. Ik hoop dat de weergoden ons die dag genegen zijn, dan wordt dit ongetwijfeld weer een topdag voor onze fanfare.

Op 15 september  2013 hebben  we weer onze jaarlijkse fanfare restaurantdag. Die was de vorige keren een groot succes, dank zij heel veel eters en de inzet van zeer veel helpende handen. We hopen dat ook nu weer iedereen opnieuw zijn steentje zal bijdragen, zodat ook deze editie van onze restaurantdag weer een spetterend succes wordt. We bedanken dan ook op voorhand reeds iedereen, die zijn steentje hiertoe bijdraagt.

Het is mijn wens om bij de jeugdband naar meer betrokkenheid te streven. Dit vereist een andere aanpak dan dat we tot nu toe deden. We gaan samen met het bestuur bekijken welke stappen hiervoor nodig zijn.

Tenslotte wensen we  onze dirigenten en muzikanten nog heel veel succes toe voor het nieuwe werkjaar en bedanken we nogmaals iedereen  die op één of andere wijze onze fanfare steunt, helpt of er een warm hart voor heeft

De voorzitter

Francis Van Beylen