Wat is Rondtrekken?

zat, 24/08/2013 - 11:00

Wat is rondtrekken? Wel rondtrekken da kunde mee ne stoet, een processie, een groepsreis of een fanfare. Maar wat houdt dat in? Of wat betekent dat rondtrekken? Ik heb nergens dat woord in men woordenboek gevonden. Dan heb ik geprobeerd dat woord te ontleden en heb dat opgesplitst in twee woorden, namelijk 'rond' en 'trekken'.

Het woord rond (uit Latijn 'rotundus', wa doe ik weer geleerd). Nu wa wiskunde. Rond: alle delen van het oppervlak op gelijke afstand van het middelpunt. A ge der ni aan uit kunt, awel ik ok ni !!!

Nu dat ander woord: trekken. Ergens heengaan. Ziehier wat dat dan wordt: alle delen van het oppervlak enzovoort ... die ergens heen gaan. Daar kunde kop of staart aan krijgen. Dus samengevat trekt dat op geen kl... niks. Ik denk dat het woord dialect is. Het woord of handeling dat het er het kortst bijzit is ‘rondlopen’. Uitleg: in een cirkel lopen, en dat is wat de fanfare soms doet als men rondtrekt alleen rond de markt.

Nu laatst hoorde ik zeggen: “da rondtrekken dat sterft uit”. Daar is misschien wel iets van waar. Vroeger – ik ben nen ouwe mens – trokken we rond voor Jan een klein peerke. Alhoewel als ik naga, we doen dat toch nog voor de brandweer, braderie, voetballers, dit jaar nog voor de diamantschijf, verleden jaar nog een processie, dan nog tweemaal met teerfeest en met de kermis. Misschien vergeet ik er nog één.

Nu iedere keer als we gevraagd worden, is het een raadsel: “met hoeveel zullen we vandaag zijn” ? Tot hier toe is alles nog altijd meegevallen. We krijgen toch een gemiddelde van zo'n twaalf tot vijftien muzikanten bijeen. Meestal dezelfde mensen, de harde kern van de fanfare.

Ik heb ooit is meegemaakt dat er maar drie muzikanten kwamen opdagen, ik en twee anderen. Het was voor den duivenbond. Het ergst vond ik dat de duivenmelkers kwaad waren op ons, de drie aanwezigen. Ook nog trokken we eens rond met de voetballers. Na één café te hebben gedaan, gingen we verder maar onderweg zei een muzikant: “Zeg manne kijk eens achterom. Daar loopt niemand meer achter de fanfare.” Inderdaad de sjotters waren gewoon in 't café blijven kaarten. Dus zijn we maar alleen op stap gegaan. De mensen in 't dorp dachten dat de fanfare aan 't teren was.

Rondtrekken vind ik plezant. Ge zijt van huis weg, ge maakt muziek in 't café en op straat. Alleen moet ge oppassen of ze rijden u een korte broek (dialect voor overhoop rijden). Vroeger – weer diejen ouwe mens – bleven de auto's achter de fanfare tot we in 't café waren. Nu rijden ze tegen honderd ons voorbij.

Nog een spijtig geval: we hebben gene rondtreksjef meer. Eén voordeel : we mogen zelf kiezen wat we gaan spelen.

Nu over spelen gesproken. Wist u dat er vroeger met rondtrekken in de café's alleen maar de elite (dikke nekke) muzikanten mochten spelen? Zo'n vijftal man. En zo ben ik aan 't kaarten geraakt want ik was niet bij die vijf.

Nog uit de oude doos. In 't laat met rondtrekken werd er nogal dikwijls marsboekjes vergeten. Misschien met voorbedachte rade, dan kon men die ‘s anderendaags in 't café gaan ophalen? Nu  ‘s anderendaags hebben ze ooit een trompet gevonden, boven op een haag. Was dat misschien een muzikant die behaagziek was? Of was hij van plan zijn instrument aan de haag te hangen?

Tot slot, hoe wist men vroeger in welk café de sjosteit was mee't rondtrekken? Antwoord: er stond altijd nen bombardon en een vlag op straat aan de deur van 't café.

Nu trek ik er de riem af. Dat noemt men aftrekken. Da's iets anders dan rondtrekken en dat woord bestaat. Ik wens jullie nog veel af- pardon, rondtrekplezier en hoop dat het rondtrekken in ere wordt hersteld.

Snorreke